วันอำลาสถาบัน
เขียนโดย admin เมื่อ เมษายน 06 2011 13:07:44
อำลาสถาบัน
ุ           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง ได้จัดงาน วันอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

เพิ่มเติม
      วันที่ 31 มีนาคม 2554 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง ได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา และได้ไปศึกษาต่อยังสถานศึกษาอื่น      เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโดยมีผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
     ภาพกิจกรรมวันอำลาสถาบัน